شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت


Fa | En


 

چشم انداز


چشم انداز ما دستیابی به جایگاه جهانی و بین المللی با بهره گیری از دانش و تجربه متخصصین و تولید کنندگان داخلی در سایه کار گروهی با فراهم نمودن محیط کاری مناسب، مزایای رقابتی و همدلی برای کارکنان می باشد.