شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت


Fa | En


 

ماموریت


تولید پلی اتیلن سنگین به ظرفیت 300000 تن در سال در شهرستان دهدشت، در ابتدا با هدف تولید مواد اولیه پلی اتیلن سنگین برای تامین نیاز بازارهای داخلی و تغذیه صنایع پایین دستی و در مرحله بعد صادرات محصول به بازارهای جهانی میباشد.