ادامه نصب استراکچر انبار محصول

ادامه نصب استراکچر انبار محصول

خاکبرداری و آرماتور بندی فونداسیون 6 مخزن در ناحیه یوتیلیتی

خاکبرداری و آرماتور بندی فونداسیون 6 مخزن در ناحیه یوتیلیتیطرح ها و پروژه های شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

در این بخش شما می توانید جزئیات دقیق اطلاعات مربوط به این طرح ها و مجتمع ها را مشاهده نمایید. بیشتر